Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

STAU på inspirationstur til Aarhus

Gåtur i skoven

STAU blev inspireret i Aarhus Kommunes bynære skove
Den 22. januar var størstedelen af Staurby Skov Udvalget (STAU) sammen med medarbejdere fra Middelfart Kommune på en inspirationstur til de bynære skove i Aarhus. Her har man i over 100 år har haft kommunale skove til glæde og fornøjelse for byens borgere. Turen var en inspirationstur, hvor vi skulle se, hvordan Aarhus Kommune har valgt at indrette deres skove. Vi besøgte både Fløjstrup, Moesgaard og Marselisborg Skove. Vi så på opbygning af stier og ruter, diverse faciliteter og hvordan de håndterer flere brugergrupper på en gang. Vi så også på, hvordan de passer på naturen i skoven, og hvordan de driver skoven. Alt dette gav nogle gode drøftelser om, hvad vi eventuelt kan gøre i Staurby Skov.

Skovene i Aarhus er meget større end Staurby Skov, men i forhold til skovareal pr. indbygger i kommunen, så er det sammenligneligt og erfaringerne fra Aarhus kan sagtes bruges i Middelfart.

Aarhus Kommune er lige så stille ved at rydde nåletræskovene, når træerne er klar til det, for at plante løvtræ i stedet. Det er der flere gode grunde til at gøre. Der er blandt andet mere naturindhold i blandede løvtræsbevoksninger end i de nuværende nåletræsbevoksninger. Jagten er ikke lejet ud, men kommunen afholder publikumsjagter sammen med lokale foreninger.

En af hovedpointerne fra både frivillige og kommunen i Aarhus er, at man sagtens kan få hverdagen til at fungere i en skov med mange brugere. Det kræver selvfølgelig at alle tager hensyn til hinanden og viser respekt for de andre brugere. Vi mødte mange mountainbikere i skoven denne søndag. Nogle kørte meget stærkt på de store stier, men langt de fleste var gode til at hilse på og sige tak, når vi gav plads. Vi så gode eksempler på skiltning og på singletracks, som Aarhus Trail Builders har lavet sammen med Aarhus Kommune. Vi så også udfordringer, hvor cyklisterne ikke vidste, hvilken vej de skulle køre, hvilket skabte mange spor bl.a. over et fortidsminde. Det ville kommunen og de frivillige Aarhus Trail Builders løse ved at lægge et nyt grus-spor i området, som er lækkert at køre på.

Vi kiggede også på ridespor i skovene og afmærkning af disse. Eksempler på skiltning og fitness-redskaber, så vi også.

Der var eksempler på, hvordan man kan få mere vand i skovområdet ved at opstemme gamle grøfter i skoven. På denne måde får man mere dynamik og mere biodiversitet i skoven.

Det var en rigtig god dag, hvor vi fik meget inspiration til Staurby Skov. Vi siger mange tak til Aarhus Kommune og Aarhus Trail Builders for en rigtig god rundvisning i skovene.