Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Kvæg skaber mere biodiversitet i Staurby Skov

Galloway kvæg i Staurby Skov

Nu kan du møde kvæg på din skovtur i Staurby Skov, hvis du ellers kan finde dem - for de er gode til at gemme sig inde i skoven.

Det er naturkvæg af racen Galloway, som Middelfart Kommune har sat ud i Staurby Skov og som en lokal dyreholder passer. 2 moderdyr og 2 kalve under et år gamle, går rundt på skovengen.

- Formålet er at skabe mere variation og biodiversitet i skoven, siger projektleder fra Middelfart Kommune Niels Ole Præstbro.

- I forvejen har vi lagt hele skoven om til en mere naturnær skovdrift end tidligere, men på udvalgte steder gør vi ekstra meget for at fremme biodiversiteten.

Kvæget der nu går i skoven vil holde skovengen åben og gå inde i skoven, bide i træer og buske og rode i jorden. Alt sammen noget, der skaber variation, dynamik og plads til flere forskellige dyr og planter. Kvæget vil æde nogle af de nye træer og måske få nogle træer til at gå ud og dermed skabe mere lys i skoven, mere dødt ved og mere plads til flere forskellige planter og insekter. Og derudover er "kokagerne" gode for en hel masse gødningsinsekter, som igen kan spises af fugle og flagermus.

 

En skov for alle - også naturen

I masterplanen for Staurby Skov har borgere og politikere sammen fundet ud af, at skoven lige mellem Strib og Middelfart skal være for alle – også naturen. Derfor er der nu ud over p-plads, toilet og stier også anlagt skovengen med kreaturer og en ny sommerfugleeng, som skal slås med maskine hvert år for at skabe optimale forhold for sommerfugle og insekter.

- Dette er bare første skridt, siger Niels ole Præstbro.

- Senere vil vi gerne udvide indhegningen og få flere dyr ud og afgræsse i skoven. Målet er at få sommerfugleengen og skovengen koblet sammen, så for eksempel sommerfugle har en korridor i skoven og kan nå et større sammenhængende levested, siger han videre.

I Staurby Skov er der allerede et stort urørt naturområde på ca. 17 hektar, hvor det er biodiversiteten og natur, der er hovedformålet. Men Middelfart Kommune tænker at udvide det urørte areal, da der er fokus på biodiversitet blandt andet i forbindelse med en omstilling mod mere bæredygtighed jævnfør FNs' 17 verdensmål.

- Udover formålet med at øge biodiversiteten i skoven, så er dyrene også en oplevelse for de besøgende. Menneskernes sociale oplevelse i at møde dyrene i naturen, tror jeg, har stor social og læringsmæssig værdi. Hvis man altså kan finde dem, for de har det med at gemme sig. Det ser ud til de nyder at være i skoven i skygge og på den åbne del af engen og spise græs, siger Niels Ole Præstbro.

Du skal nu være opmærksom på det to-trådede hegn med strøm i, som holder kvæget inde i skovengen. Hvis der er problemer med dyrene eller et dyr skulle være sluppet ud må du meget gerne ringe til Dyreholder Hans Graversen, tlf. 20661079. 

Se kort over indhegningen i Staurby Skov her.
Indhegning

Du kan se masterplanen i sin helhed og følge arbejdet med Staurby Skov her på hjemmesiden - www.staurbyskov.dk

 

Projektleder Middelfart Kommune Niels Ole Præstbro, tlf.: 8888 4892