Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Masterplan

Den urørte skov

Gennem et års tid har Staurby Skov Udvalget arbejdet på en såkaldt Masterplan for Staurby Skov. I den periode har udvalget indsamlet og forholdt sig til over 150 ønsker til skoven fra borgerne. Planen indeholder forslag til udvikling af skoven med stier, opholdspladser, friluftsfaciliteter, naturpleje og mange andre spændende tiltag i skoven. Formålet er at skabe en skov, der er for alle – også naturen. Et enstemmigt byråd har den 26. juni 2017 vedtaget udviklingsplanen. Hvis du vil se planen og de foreslåede tiltag i skoven, kan du se læse den nedenfor. Du kan også læse pixiudgaven, hvor hovedelementerne er beskrevet.

Med byrådets vedtagelse af masterplanen går arbejdet med at realisere planen nu i gang. Det vil ske i etaper – og dialogen om skovens udvikling vil fortsætte. Staurby Skov Udvalget har i planen anbefalet at begynde med basisfaciliteter som bl.a. etablering og forbedring af veje, stier, opholdsarealer og parkeringspladser samt indhegning og afgræsning af skovens eng, Oxendal.

I takt med at initiativerne i planen sættes i gang, skal byrådet tage stilling til finansieringen. Der vil formentlig blive tale om, at kommunen betaler en del, og at der f.eks. søges fondsmidler – ligesom det var tilfældet med udviklingen af Hindsgavl Dyrehave og Naturcenteret. Desuden anbefaler planen at kommunen giver tilskud til de frivillige, som vil hjælpe med at etablere fx Mountainbikespor, O-løbsposter eller ridespor.

Læs masterplanen: